Piotr Olech

O mnie

Mówię o sobie, że jestem pomagaczem. Z wykształcenia jestem socjologiem, ukończyłem studia na Uniwersytecie Gdańskim, jednak to wcześniejsze studia na kierunku praca socjalna w wyjątkowej Szkole Pracowników Służb Społecznych, ukształtowały mnie w sporym zakresie. Podobnie zdobyty zawód renowatora zabytków w szkole średniej, a także zainteresowania i zdolności artystyczne (przez lata byłem aktywnym członkiem gdańskiej sceny graffiti), ciągle mają wielki wpływ na moje życie. Od 17 lat zawodowo zajmuję się projektami społecznymi w Polsce, województwie pomorskim i Gdańsku. Niemal całą swoją pracę zawodową poświęciłem działalności społecznej i rozwiązywaniu trudnych problemów pracując dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, w szczególności w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Przez ostatnie 3 lata realizowałem służbę publiczną na stanowisku zastępcy dyrektora w Wydziale Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdzie odpowiadałem za kwestie polityki i integracji społecznej. Tutaj wdrażałem zupełnie nowe działania społeczne miasta Gdańska dotyczące np. migracji i integracji, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, rozwiązywania problemów społecznych, zwalczania ubóstwa, mieszkalnictwa społecznego, wspierania organizacji pozarządowych, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia dłużników, rewitalizacji czy zdrowia psychicznego. Posiadam umiejętności i praktyczne doświadczenie zarówno w samodzielnym realizowaniu zadań, jak i liderowaniu dużym zespołom ludzi. Tworzyłem i prowadziłem, małe jak i duże projekty społeczne, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (PHARE, SPO RZL, PO KL, EQUAL, RPO, POWER) czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Moje całe doświadczenie zawodowe było powiązane z pozyskiwaniem, dysponowaniem i wykorzystywaniem środków publicznych na potrzeby realizacji działań społecznych. Byłem ekspertem wielu instytucji publicznych, w tym Komisji Europejskiej, Ministerstw czy samorządów. Mam szerokie doświadczenie międzynarodowej współpracy w zakresie polityki społecznej. W swoim doświadczeniu zawodowym szczególnie cenię sobie bezpośrednią pracę z osobami wykluczonymi społecznie, prowadziłem m.in. wsparcie dla osób bezrobotnych i bezdomnych w ramach projektu „12 odważnych ludzi…”. Kilka lat temu zostałem laureatem nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej. W grudniu 2018 roku w dowód uznania pracy na rzecz mieszkańców Gdańska w Urzędzie Miejskim otrzymałem Medal Prezydenta Miasta Gdańska z rąk Pawła Adamowicza. Największym wyzwaniem jest dla mnie poszukiwanie dalszych możliwości rozwoju, chciałbym aby działania, które podejmuję dawały mi i innym poczucie sensu i pożyteczności. Chciałbym jednocześnie zachować balans między aktywnością zawodową a sferą życia osobistego i prywatnego, mając czas i przestrzeń dla rodziny (mam dwie córki) i sport (trenuję brazylijskie jiu jitsu). Jeśli chcesz wiedzieć więcej o mojej pracy, doświadczeniu i postrzeganiu świata zapraszam tutaj: Rozmowa Stacja Zmiana https://stacjazmiana.pl/episodes/jestem-pomagaczem-rozmowa-z-piotrem-olechem/

Piotr Olech

Adres:
Rogalińska 5b 4
80-809 Gdańsk

Tel.: 48 504 796 727
E-mail: po@piotrolech.pl
NIP: 5832745109
Adres WWW: www.piotrolech.pl

Oferta

Specjalizuję się w działaniach w sześciu obszarach tematycznych:

  • Problemy społeczne w tym ubóstwo i wykluczenie społeczne.
  • Polityka społeczna, w tym pomoc społeczna.
  • Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe.
  • Strategie, programy i projekty społeczne.
  • Równość i różnorodność.
  • Migracje i międzykulturowość.

Oferuję możliwości realizacji:

  • Szkoleń i warsztatów.
  • Badań.
  • Doradztwa.
  • Przygotowania i wdrażania projektów.